Nico de Boer Nico de Boer

Nico de Boer is zelfstandig onderzoeker en publicist. Voor de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling schreef hij het advies ‘De wijk nemen’ (2009) en samen met Jos van der Lans het spraakmakende essay Burgerkracht (2011). In 2004 verrichtte hij een historische voorstudie voor de WRR naar governance in het welzijnswerk (samen met Jan Willem Duyvendak). Nico de Boer was eindredacteur en hoofdredacteur van het Welzijnsweekblad en het Tijdschrift voor de sociale sector, voorgangers van het Tijdschrift sociale vraagstukken, van welk tijdschrift hij sinds (2001) boekenredacteur is. Besprekingen van historische boeken in dit tijdschrift worden op deze site overgenomen in de rubriek 'publicaties'.

Recensies:
● Inge Mans (2016), Het hart van de zorg. Idealen en praktijken in de verstandelijk gehandicaptenzorg bij de Hafakker (1960-2010. Papieren Tijger, ISBN 978-90-6728-318-2.
● Christianne Smit (2015), De volksverheffers – sociaal hervormers in Nederland en de wereld 1870-1914 Verloren Hilversum, ISBN 978- 90-870-4546-3
● Pepijn van Houwelingen, Anita Boele en Paul Dekker (2014), Burgermacht op eigen kracht? Een brede verkenning van ontwikkelingen in burgerparticipatie. Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, ISBN 978-90-377-0635-2
● Jan Schrijver (2015), De omwenteling die niet kwam. Verkenning van het bestuursbeleid bij het ministerie van Binnenlandse zaken. Boom | Lemma, Amsterdam, ISBN 978-94-6236-534-6.
● René Clarijs (2013), Tirannie in de jeugdzorg. Een onderzoek naar de mogelijkheden van beleidsveranderingen. SWP, Amsterdam, 2013 ISBN 9789088504846.
● Maarten van der Linde en Johan Frieswijk (2013), De Volkshogeschool in Nederland 1925-2010. Uitgeverij Verloren , Hilversum, ISBN 9789087043827.
● Eefje van Batenburg-Resoort (2013), Grande dame van het social casework. Marie Kamphuis 1907-2004. SWP, Amsterdam, ISBN 9789088504501.
● Eva Vriend (2013), Het nieuwe land. Het verhaal van een polder die perfect moest zijn. Balans, Amsterdam, ISBN 9789460036057.
● Wouter Beekers (2012), Het bewoonbare land. Geschiedenis van de volkshuisvestingsbeweging in Nederland. Boom, Amsterdam, ISBN 978-94-6105-657-3
● Govert Buijs en Jan Hoogland (red.), ‘Ontzuilde bezieling, BoomBestuurskunde, Den Haag, 2016, ISBN 978-94-6236-538-4.
● Rob van Essen, Kind van de verzorgingsstaat – opgroeien in een tijdloos paradijs, AtlasContact, Amsterdam, 2016, ISBN 978-90-254-4699-4.
● Maarten van der Linde, Basisboek geschiedenis Sociaal Werk in Nederland, 4e druk, Amsterdam, SWP, ISBN 9789088506802.E-mailWebsite
 
  eerste   vorige   overzicht auteurs   volgende   laatste