In deze rubriek signaleert en recenseert de redactie alle voor de geschiedenis van het brede sociale werk relevante publicaties, zoals die sinds 2010 zijn verschenen. Recensie-exemplaren kunnen gestuurd worden naar: Redactie Canon sociaal werk, Feike de Boerlaan 31, 1019 KS Amsterdam. Op de openingspagina treft u de laatste tien door de redactie gesignaleerde publicaties aan. Via de menubalk 'Kies een thema' kunt u alle publicaties selecteren of publicaties per onderwerp sorteren.
Selectie:
"Sociaal / maatschappelijk werk"
Basisboek geschiedenis Sociaal Werk in Nederland
Maarten van der Linde
Basisboek geschiedenis Sociaal Werk in Nederland (2016)
Compleet herziene en uitgebreide druk

€ 29.90
24 PORTRETTEN
Eva Hoeke e.a.
24 PORTRETTEN (2016)
Jubileumuitgave ter gelegenheid van tien jaar Discus

Leren van het verleden
Corrie van Dam, Maaike Kluft, Aukelien Scheffelaar
Leren van het verleden (2016)
Kort historisch overzicht over de veranderende rollen van de sociaal werker in relatie tot de burger en de overheid.

Asterdorp
Stephan Steinmetz
Asterdorp (2016)
Een Amsterdamse geschiedenis van verheffing en vernedering

€ 21.99
De volksverheffers
Christianne Smit
De volksverheffers (2015)
Sociaal hervormers in Nederland en de wereld 1870-1914

€ 39.00
Schatgraven in de geschiedenis van sociaal werk
Maarten van der Linde
Schatgraven in de geschiedenis van sociaal werk (2014)
Over utopieën, wisselende tijdgeesten en ambachtelijk scharrelen

De stille krachten van de verzorgingsstaat
Marcel Spierts
De stille krachten van de verzorgingsstaat (2014)
Geschiedenis en toekomst van sociaal-culturele professionals

€ 24.90
Grande dame van het social casework
Eefje van Batenburg-Resoort
Grande dame van het social casework (2013)
Marie Kamphuis 1907-2004

€ 39.90
1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis
Els Kloek (redactie)
1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis (2013)


€ 29.50
The social worker speaks
David Burnham
The social worker speaks (2012)
A history of social workers through the twentieth century

€ 86.00
De Woonschool
Christel Jansen
De Woonschool (2012)
Het verhaal van een meisje dat opgroeide tussen zwakbegaafden en 'asocialen'

€ 17.95
Van Maas naar Amstel
Leni Jansen
Van Maas naar Amstel (2011)
Een tocht door de tijd

€ 15.00
Doe wel, maar… zie om
Maarten van der Linde
Doe wel, maar… zie om (2011)
Een pleidooi voor historisch besef in het sociaal werk

Goed recht
Leferink, S.
Goed recht (2009)
25 jaar slachtofferhulp Nederland