In deze rubriek signaleert en recenseert de redactie alle voor de geschiedenis van het brede sociale werk relevante publicaties, zoals die sinds 2010 zijn verschenen. Recensie-exemplaren kunnen gestuurd worden naar: Redactie Canon sociaal werk, Feike de Boerlaan 31, 1019 KS Amsterdam. Op de openingspagina treft u de laatste tien door de redactie gesignaleerde publicaties aan. Via de menubalk 'Kies een thema' kunt u alle publicaties selecteren of publicaties per onderwerp sorteren.
Selectie:
"Beroepsgroepen"
Tien jaar Stichting Beroepseer 2006-2016
Alexander Gabrieli en Maurits Hoenders (redactie)
Tien jaar Stichting Beroepseer 2006-2016 (2017)
Jubileumbundel

Basisboek geschiedenis Sociaal Werk in Nederland
Maarten van der Linde
Basisboek geschiedenis Sociaal Werk in Nederland (2016)
Compleet herziene en uitgebreide druk

€ 29.90
De helpende hand
Eva Vriend
De helpende hand (2016)
De verborgen geschiedenis van de gezinszorg in Nederland

€ 18.95
Ambtenaren!
Davied van Berlo, Jeroen Pepers (red.)
Ambtenaren! (2015)
200 jaar werken aan Nederland

€ 15.00
Iedereen een psychische aandoening?
Jan Derksen
Iedereen een psychische aandoening? (2015)
Een visie op 35 jaar ambulante GGZ

€ 20.00
'Vergeet niet dat je arts bent'
Hannah van den Ende
'Vergeet niet dat je arts bent' (2015)
Joodse artsen in Nederland 1940-1945'

€ 29.90
Zusters in de zorg
Catharina Th. Bakker
Zusters in de zorg (2014)
Een geschiedenis van de Franciscanessen van Charitas

€ 34.95
 Veertig jaar psychiatrie
Jan Pols
Veertig jaar psychiatrie (2014)
Een dynamisch doolhof

€ 25.00
Frans Berkers VERZAMELT WERK
Frans Berkers
Frans Berkers VERZAMELT WERK (2014)
25 jaar docent culturele en maatschappelijke vorming

De stille krachten van de verzorgingsstaat
Marcel Spierts
De stille krachten van de verzorgingsstaat (2014)
Geschiedenis en toekomst van sociaal-culturele professionals

€ 24.90
Van lieverlede Jeugdformaat
Rene Clarijs
Van lieverlede Jeugdformaat (2013)
Zorg voor jeugdigen in Haaglanden vanaf de twaalfde eeuw

€ 29.00
Beweging in de GGz
Willem Gotink
Beweging in de GGz (2012)
Van antipsychiatrie tot protocol

Gekkenwerk
Cecile aan de Stegge
Gekkenwerk (2012)
De ontwikkeling van het beroep psychiatrisch verpleegkundige in Nederland 1830-1980

€ 57.00