Boekversie van: CANON zorg voor de jeugd
Bestellen
    homepage   volgende   laatste

UITVERKOCHT!!!

Alleen nog digitaal beschikbaar, zie hieronder.

Op 15 november 2013 verschijnt de gedrukte editie van de CANON zorg voor de jeugd. Het is een prachtig boek geworden, maar oordeelt u vooral zelf: bekijk hier de pdf-versie. In honderd pagina’s passeren hoogtepunten, dieptepunten, opmerkelijkheden en bijzondere mensen uit de moderne geschiedenis van het opvoeden, onderwijzen en opgroeien de revue. Niet alleen in woorden, maar ook in beelden, want de CANON telt zo’n tweehonderd, vaak unieke, illustraties.

De CANON zorg voor de jeugd biedt aan de hand van 25 vensters zicht op de historische achtergronden van de zorg voor jeugdigen, variërend van kleine kinderen tot pubers en jong volwassenen. Elk venster vertelt een verhaal over een opmerkelijke gebeurtenis of trend in deze geschiedenis van straffen en belonen, van koesteren en disciplineren, van aanhalen en afstand nemen. Keer op keer wordt duidelijk dat veel oude dilemma’s en redeneringen nog elke dag actueel zijn. In tijden van decentralisaties en transities kunnen we daar niet alleen van leren, maar óók – en misschien is dat wel net zo belangrijk – van leren relativeren.

Deze bijzondere uitgave is mogelijk gemaakt doordat zo’n vijftig instellingen bereid zijn gevonden om op voorhand een groot aantal exemplaren af te nemen om onder het personeel (vaak als eindejaarsattentie) te verspreiden. En omdat er zoveel instellingen intekenden waren wij vervolgens in staat om het boek tegen extreem lage kosten te produceren.

Voor alle organisaties die dit aanbod gemist hebben of die organisaties en instellingen die tot de conclusie komen dat ze alsnog (meer) exemplaren willen, bieden wij nog een laatste kans om tegen zeer lage prijzen deze unieke uitgave te bestellen. Het is nu of nooit, want de kans dat er een tweede druk zal komen is door deze bijzondere manier van produceren eigenlijk uitgesloten.

Tot 1 september 2014 zijn dit de prijzen als u meer dan zes exemplaren van het boek CANON zorg voor de Jeugd wilt bestellen:

Totaal aantalPrijs per ex.*
6 - 10 ex. € 10,-
11 - 15 € 7,50
16 – 24 € 6,-
25 en meer € 5,00
* Prijs exclusief portokosten en 6% btw


Als u of uw instelling een bestelling wilt plaatsen kunt u gebruik maken van dit formulier. Doet u dat zo snel mogelijk, want de voorraad boeken is beperkt. De aanbieding loopt tot 1 april 2014. U kunt het formulier per post sturen (zie onderstaand adres) of mailen naar: info@josvdlans.nl .

Vereniging Canon Sociaal Werk
Redactie Canon Zorg voor de Jeugd
Feike de Boerlaan 31
1019 KS Amsterdam


Voor nadere informatie:
Jos van der Lans: 020.4194657
Email: info@josvdlans.nl

Bekijk en gebruik de volgende documenten:
1. PDF-versie van CANON zorg voor de jeugd
2. Bestelformulier voor meerdere exemplaren

Publicatiedatum: 15-11-2013
Datum laatste wijziging :02-02-2015
Aanvullend materiaal
Links
    homepage   volgende   laatste