Maatschappelijke aandeelhouders

De Canon Sociaal Werk is sinds 2006 in ontwikkeling. De kosten, vooral met betrekking tot het beheer en de ontwikkeling van deze site, worden gedragen door een kleine honderd organisaties en verschillende ministeries. Omdat de canon een investering is in de professionalisering van het sociaal werk in de meest brede zin van het woord, hanteert de redactie het uitgangspunt dat de ontwikkeling van de website een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van alle organisaties die belang hebben bij goed geïnformeerde en toegeruste professionals en niet te vergeten gebruikers en cliënten.

Om die reden spreekt de redactie consequent over 'maatschappelijke aandeelhouders' omdat hun financiële ondersteuning een investering is in de kwaliteit van het werk in de sociale sector. Om de website duurzaam en op een kwalitatief goed niveau online te kunnen houden zijn bijdragen van (oude en nieuwe) maatschappelijke aandeelhouders elk jaar opnieuw nodig. Deze bijdragen hoeven niet altijd financieel van aard zijn; bijdragen in de vorm van banners, links, reclame, beschikbaar stellen van vergaderruimte en andere ondersteuning zijn voor de de kernredactie even welkom.

Over de precieze condities wil de redactie belangstellenden graag informeren. Mail naar: info©josvdlans.nl

 
Verdiwel ALERT TSS Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken Verwey Jonker Instituut Movisie
Nederlands Jeugd instituut (NJi) Beroepsvereniging van professionals in sociaalwerk Zorg + Welzijn  = Platform voor sociale professionals Iriszorg - trajecten voor wonen, werken en verslavingsbehandeling Zienn - organisatie voor maatschappelijke opvang in Friesland, Groningen en Drenthe
Stichting Jeugdformaat is een organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp in de regio Haaglanden. Horizon, Instituut voor Jeugdzorg en Onderwijs LSG-Rentray, een multisectorale jeugdzorgorganisatie in Utrecht,  Gelderland, Overijssel, Flevoland Stichting de Tussenvoorziening. Opvang, wonen en schuldhulpverlening Jeugdzorg Nederland, brancheorganisatie voor jeugdzorgorganisaties (voorheen MOgroep Jeugdzorg)
Van Montfoort - adviesbureau voor jeugdzorg en jeugdbeleid, politie  en justitie, en zorg en welzijn Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg Spirit - jeugd en opvoedhulp in Amsterdam, Zaanstreek, Waterland,  Amstelland en de Meerlanden Altra - Jeugd & Opvoedhulp en Speciaal Onderwijs in regio Amsterdam BMC - advies en management in de publieke sector
Defence for Children komt op voor de rechten van kinderen Raad voor de Kinderbescherming Landelijk kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie `s Heeren Loo - ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking William Schrikker Groep, landelijk instelling voor  jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg
Entréa - jeugdzorg, onderwijs en onderzoek in Zuid Gelderland Jeugdbescherming  Regio Amsterdam Jarabee - hulp bij vragen over opgroeien en opvoeden in Twente Juzt - bij opvoeden en opgroeien - West-Brabant De Opvoedpoli is er voor iedereen met vragen over ouderschap en opvoeding
Pactum - professionele jeugd- en opvoedhulp Parlan - jeugd- en opvoedhulp Trivium Lindenhof - jeugd- en opvoedhulp Youké - een echte specialist in opgroeien Pameijer - voor kwetsbare mensen, jong en oud, met verstandelijke beperking of psychische problemen
De Twentse Zorgcentra - dienstverlener voor mensen met een verstandelijke beperking in Twente. De Trans - zorg en diensten aan mensen met een verstandelijke beperking. Sprank biedt mensen met verstandelijke beperking ruimte om zichzelf te ontwikkelen. SOVAK - dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. De Waerden - professionele dienstverlening voor mensen met een beperking in Noord-Holland.
MEE MEE maakt meedoen mogelijk. Ondersteuning bij leven met een beperking. ASVZ - kleinschalige zorg voor mensen met verstandelijke beperking en psychische problematiek. Fatimazorg - voor mensen met een verstandelijke beperking. Philadelphia - landelijke zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking Careander is een christelijke organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking
Ministerie BZK - DG Bouwen en wonen - Directie Woningmarkt. Aedes - vereniging van woningcorporaties GGZ Noord-Holland-Noord Altrecht - specialist in geestelijke gezondheid GGZ Friesland | Professionele hulp bij psychische stoornissen
Rivierduinen - organisatie voor geestelijke gezondheidszorg GGzE - Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Kwintes - voor mensen met psychische of sociale problemen bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Tiwos - Tilburgse woonstichting Stadgenoot - Amsterdamse woningcorporatie
Ymere - Wonen, leven, groeien Woningcorporatie Portaal werkt dagelijks aan goed en betaalbaar wonen. Casade - Zo wil ik wonen! Lefier - Wonen met karakter. Mooiland is een woningcorporatie met ruim 27.000 woningen in 131 gemeenten in heel Nederland.
wonenCentraal - huren en wonen in Alphen aan den Rijn Volkshuisvesting Arnhem Mitros - wonen in Utrecht Woonbron - denkt, durft, doet De Key - samenwerken aan goed en betaalbaar wonen  in Amsterdam, Diemen en Zandvoort.
Zayaz - woningcorporatie te 's-Hertogenbosch Woonwaard - woningcorporatie in de regio Alkmaar/Heerhugowaard Lister - Samen werken aan herstel GGZ InGeest - partner van VUmc Over de Alliantie  De Alliantie is een woningcorporatie met woningen in het noorden van de Randstad
Pro Juventute geeft geld aan vernieuwende activiteiten voor kinderen en jongeren in problemen. Artesis Plantijn Hogeschool Reinier van Arkel, al vijf eeuwen een gespecialiseerde aanbieder van psychiatrische hulpverlening. GGz Breburg is een specialistische GGZ-zorgaanbieder in Brabant.. Hersteltalent - Irene van der Giessen
Gemeente Arnhem Antes - 100 jaar ervaring in verslavingsproblematiek en psychische gezondheid Brijder - specialist in verslavingszorg Emergis - samenwerken aan geestelije gezondheid in Zeeland De Hoop - evangelische hulpverlening voor psychiatrische problemen en verslavingsproblemen
Novadic  Kentron - netwerk voor verslavingszorg Jellinek / Arkin - curatieve verslavingszorg Tactus - verslavingszorg Victas - centrum voor verslavingszorg VNN - Verslavingszorg Noord Nederland
ZonMw - verbeterprogramma palliatieve zorg
De mening van onze maatschappelijke aandeelhouders:
Jet Bussemaker Jo Vandeurzen René Paas Marcel Ham Crista Vonkeman
Jan van den Berg Wivina Demeester- De Meyer Nienke van Dijk Hans Boutellier Coen van der Linden
Olaf Stomp Kees Bakker Martin Zuithof Dorien de Wit Willy Nijhof